Brandskydd i flerbostadshus

Beroende på om det brinner i din egen lägenhet eller i din grannes så finns det olika sätt som du ska agera på. En lägenhet är en egen brandcell. Det betyder att väggar, golv, tak, dörrar och fönster ska klara av att stå emot brand tills det att räddningstjänsten är på plats.

Om det brinner i din egen lägenhet så stäng in branden, om möjligt, och ta dig sedan ut. Det är viktigt att du stänger dörrar för att hindra att branden sprider sig. Ring 112 och larma att det brinner.

Stanna kvar eller springa ut?

Om det brinner i en grannes lägenhet och trapphuset är fyllt av rök så stanna i lägenheten. Där är du säker i 60 minuter, på grund av brandcellsgränserna, medan det kan räcka med några andetag av den livsfarliga röken för att bli medvetslös. Meddela även 112 att du är inne i lägenheten och placera dig vid ett fönster eller en balkong. Om du har lyckats ta dig ut, möt räddningstjänsten när vi kommer och förklara var det brinner.

Börjar det brinna kan du försöka komma ihåg RVLS: Rädda, Varna, Larma, Släck

  • Rädda dem som är i livsfara, men var försiktig. Utsätt dig inte för onödig fara
  • Varna alla som hotas av branden.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är i ett tidigt skede och du bedömer att du kan släcka den. Använd brandsläckare eller brandfilt