Brandfarlig och explosivt i hemmet

Brandfarliga och explosiva varor kan vara en stor risk i hemmet om de inte förvaras på rätt sätt. Även om du hanterar en liten mängd brandfarliga varor i din hemmiljö är det viktigt att de förvaras på ett säkert sätt.

Under länken Vanliga frågor / Förvaring och brandfarlig vara har vi samlat information om vad som gäller om du bor i flerfamiljshus, villa, radhus eller fritdshus. Det finns även information om tillstånd, fyrverkerier med mera.

Faktablad

Ladda gärna ner faktabladen nedan från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: