Förbundsdirektör - Christer Ängehov

Vi är mycket glada att kunna hälsa Christer Ängehov (bilden nedan) välkommen som ny Förbundsdirektör/Räddningschef hos oss. Christer har en lång erfarenhet inom förändringsledning samt organisations- och verksamhetsutveckling. Läs intervjun om honom nedan!

Bild på Christer Ängehov

Berätta kort om dig själv!

– Jag är född i Jämtland, är gift med Karin och har fyra barn och fyra barnbarn samt två bonusbarnbarn. Familjen är spridd från Jämtland ner till Helsingborg så det blir en del resor när vi ska träffas. Jag gillar skidåkning så det blir en del besök i fjällen när jag har möjlighet annars består fritiden av familj, natur och långa promenader.

Vad gjorde du innan du började hos oss?

– Jag startade min karriär inom räddningstjänsten under 1980-talet och har samlat på mig nyttiga erfarenheter och lärdomar som chef på olika nivåer. Jag har byggt upp och varit högsta chef i tre kommunalförbund. Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvar samt Räddningstjänsten Skåne Nordväst, där jag var senast. Utöver arbetet med kommunalförbund har jag också jobbat i räddningstjänster med förvaltningsorganisation. Arbetet har främst handlat om förändringsledning, organisations- och verksamhetsutveckling vilket gett mig en stor kunskap inom styrning, ledning, chefskap, krishantering, styrelsearbete och att starta upp organisationer. Vilket kanske avgjorde att jag nu kommit till er. Utöver administrativa uppgifter så har jag under hela yrkeskarriären jobbat som operativt befäl i olika befattningar.

Varför sökte du jobbet och hur vill du utveckla RTMD?

– Utmaningen är att ännu en gång få vara med om att skapa ett nytt förbund. Detta blir mitt fjärde i karriären.

Beskriv din största prestation i ditt yrkesliv inom Räddningstjänsten.

– Att tillsammans med kloka människor fått vara med om att bilda tre räddningstjänstförbund.

Vad ser du mest fram emot att bidra med eller förändra inom RTMD?

– Förhoppningsvis min erfarenhet från förbundsbildningsarbete samt en lång erfarenhet inom räddningstjänsten. Kanske också mitt ledarskap kan bidra till att vi kan skapa en gemensam organisationskultur.

Vad har du för fritidsintressen? Favoritminne?

– Jag gillar att åka utför men det blir tyvärr alltför sällan. Favoritminnen är när mina barn föds.

Vad ser du fram emot?

– Jag ser fram emot att lära känna alla medarbetare på RTMD och att tillsammans bygga en ny gemensam organisation och hantera de utmaningar som vi står inför. Ska också bli spännande att bo, verka och utveckla samverkan i Mälardalen, avslutar Christer.