Handlingsprogram | Förebyggande

Varje medlemskommun antar ett eget handlingsprogram för det målstyrda olycksförebyggande arbetet. Kommunernas olycksförebyggarprogram anger mål inte bara för bränder utan även för andra olyckstyper. Till exempel översvämning, kemikalieolyckor, vägtrafikolyckor, bränder med mera. Avsnittet om bränder är ett obligatoriskt avsnitt som RTMD har till uppgift att ta fram.

Medlemskommunernas handlingsprogram

Nedan finns länkar till våra medlemskommuners olycksförebyggande handlingsprogram.

Kontakta Surahammars kommun för deras handlingsprogram. Direktlänk till kontaktuppgifter: Kontakta oss - Surahammars kommun Länk till annan webbplats.