Blanketter, GDPR

För att kunna administrera anmälan kommer personuppgifter att registreras i vårat IT-system. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (DSF även kallat GDPR) och andra krav som gäller för behandling av personuppgifter. Du kan begära att få ut ett registerutdrag över de uppgifter som finns registrerade om dig. Skriv till info@rtmd.se eller Räddningstjänsten Mälardalen för att begära ut dina uppgifter.