Valborgsbrasor/Majbrasor

Snart är det Valborgsmässoafton, en högtid då det eldas många traditionella valborgsbrasor/majbrasor. Läs våra förebyggande tips nedan om hur du eldar och släcker säkert.

Observera att det kan råda eldningsförbud i våra medlemskommuner och att det alltid är den som eldar som själv är ansvarig för att se till att elden inte sprider sig.
Ta även hänsyn till pandemilagen för att minska smittspridningen.

Tips och råd!

  • Räddningstjänsten avråder från all eldning vid stark vind.
  • Om brasan står på till exempel gräs bör du under morgondagen vattna ordentligt runt brasan för att blöta upp marken.
  • Omgivningen kring brasan är viktig att man har kontroll på. Gnistor från brasan kan orsaka flygbränder.
  • Det är extra viktigt att släcka ordentligt. Det kan krävas att du gräver där brasan stått för att se till att allt är släckt.
  • Du måste självklart ha släckutrustning på plats (Om du eldar en större majbrasa räcker det inte med brandsläckare och vanlig trädgårdsslang, utan då behövs ordentliga brandslangar och strålrör, anslutna till exempelvis brandpost eller motorspruta.)
  • Bevakning efteråt så att allt är släckt innan du lämnar platsen.

För fler tips och information, besök följande länk: Valborg och Majbrasor

En stor brasa vid strandkanten, kvällstid.