Test av VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten

I dag måndag 5 december genomförs årets fjärde och sista test av VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten klockan 15.00. VMA är ett varningssystem som används vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Läs mer om VMA: https://bit.ly/3pyGgW7 Länk till annan webbplats. (msb.se)