vma megafon.

Test av varningssignal Viktigt meddelande till allmänheten

Måndagen den 13 juni klockan 15.00 är det dags igen för test av varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten.

Systemet med ljudsignalen är skapat för att varna utomhus och hörs inte alltid inomhus. Med dagens byggteknik och goda ljudisolering är det inte möjligt att få ett system som även kan höras inomhus, eftersom ljudtrycket utomhus skulle bli skadligt för allmänhet som befinner i närheten av en ljudsändare.

Det är bra att du meddelar din kommun om du inte hör den höga ljudsignalen utomhus. Då kan kommunerna korrigera det framöver.

För mer information om utomhusvarning och tyfoner kan ni läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/varningssystem/fragor-och-svar-om-utomhusvarning-och-vma-ny/ (msb.se) Länk till annan webbplats.

Besök din kommuns hemsida för mer detaljerad information om VMA i din hemkommun.