Räddningstjänsten uppmanar till extra stor försiktighet vid vistelse på isarna.

Inom Räddningstjänsten Mälardalens område har det de senaste dagarna skett allvarliga olyckor i samband med aktiviteter på is. Isläggning och is-tjocklek på sjöar och vattendrag har skett och sker i ojämn omfattning i förbundets område. Räddningstjänsten uppmanar därför till extra stor försiktighet vid vistelse på isar.

Rekommendationer

Vi på Räddningstjänsten rekommenderar följande:

  • Isdubbar, för att kunna ta sig upp ur en vak.
  • Ispik, för att kontinuerligt kunna testa isens hållbarhet.
  • En ryggsäck packad med torra kläder i försluten plastpåse. Ryggsäcken skall ha rem i grenen, då ger den ger flytkraft om man hamnar i vattnet.
  • Hjälm.
  • Sällskap av någon, så att man kan hjälpa varandra.
  • Kastlina, för att kunna hjälpa nödställd i vak.
RTMD logotyp.