Ny systemledning i samarbete med Region Mitt

Ledningen av Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) kan från år 2023 komma att byta från att styras som idag från Eskilstuna till att styras från räddningscentralen i Täby.

Systemledningen upprätthålls idag via avtal med Eskilstuna, Strängnäs och Flen, Räddningsregion Mälardalen. Nuvarande system är för litet för att vara effektivt. Enligt genomförd analys är Region Mitt det alternativ som kan ge bäst effekt gällande ledningsförmåga, kvalitet och kostnad. RTMD får också tillgång till resurserna inom Räddningsregion Mitt.

– En ny systemledning innebär att vi får en effektiv ledning, tillgång till stora resurser från en resursstark region samt en billigare lösning. Omställning till ett nytt ledningssystem efter formellt beslut i februari bedöms ta hela året vilket innebär att vi kan vara i gång tidigast i januari 2023 med ny systemledning, berättar förbundsdirektören Christer Ängehov.