Ny distriktschef

Vi välkomnar Andreas Hjälm som ny distriktschef! Andreas kommer närmast från Storstockholms Brandförsvar där han har verkat sedan 1995. Han har tidigare erfarenheter som brandman, brandförman och enhetschef.

Intervju

Läs intervjun med vår nya distriktschef på vår webbplats: Andreas Hjälm (rtmd.se)