Mälardalen Brand- och Räddningsförbund (MBR) byter namn till Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD).

Idag är vi drygt 260 personer som finns här för dig; 82 heltidsbrandmän, 138 deltidsbrandmän och ett antal i servicefunktioner till dem.

MBR bildades den 1 januari 2001 genom att Västerås Brandkår och Surahammars Räddningstjänst gick ihop. Den 1 januari 2004 utökades förbundet genom att Hallstahammars Räddningstjänst gick med.

Vi fortsätter att växa! Sedan 1 januari 2021 driver sex kommuner räddningstjänstverksamheten i ett gemensamt kommunalförbund då Västra Mälardalens räddningstjänst och Mälardalens Brand- och Räddningsförbund gick samman.

Medlemskommunerna är Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Arboga, Kungsör och Köping. Det nya namnet, Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD), symboliserar ny start och att vi är starkare tillsammans.

Vi har en ny logotyp och grafisk profil på gång. Mer info om dessa kommer under våren på vår hemsida mbrf.se (som så småningom ska bytas till rtmd.se).