Kör försiktigt

Den här veckan startar skolorna vilket innebär att fler barn rör sig ute i trafiken, både till fots och på cykel.

Nedan är räddningstjänstens tips på hur du kan öka barnens säkerhet i trafiken:

  • Kör försiktigt och följ hastighetsbegränsningarna och annan skyltning.
  • Var alltid på din vakt när du kör bil, särskilt i närheten av skolor, så att alla kommer fram säkert.
  • Var extra uppmärksam om du måste köra om en stillastående skolbuss. Barn som har släppts av kan plötsligt springa ut på gatan utan att titta.
  • Barn är småväxta och kan döljas helt bakom en bil, de är också svårare att upptäcka. Tänk på detta i trafiken.

Skydda de minsta, sänk farten och kör försiktigt.