Kommunens plan för räddningsinsatser vid sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser ska uppdateras minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. I samband med att kommunen upprättar eller förnyar planen ska kommunen på ett lämpligt sätt ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på planen, (3 kap. 6 § FSO).

Du kan läsa igenom plan för räddningsinsats på vår hemsida, länk: Kommunal plan för räddningsinsats (PDF) Pdf, 451 kB.

Skicka dina synpunkter och förslag till oss senast 31 oktober 2021 till följande
e-postadress: info@rtmd.se Skriv "Plan för räddningsinsats" i ämnesraden.

Information om sevesoverksamheter kan du hitta på vår hemsida, direktlänk: SEVESO

RTMD logotyp.