Internationella dagen för äldre uppmärksammas idag - skydda dig mot brand

Idag, den 1 oktober, är det FN:s internationella dag för äldre personer. Temat för årets internationella dag är mänskliga rättigheter för äldre.

Enligt statistiken är personer över 65 år överrepresenterade i dödsbränder. En mänsklig rättighet är att inte behöva skadas eller omkomma till följd av brand, vilket vi vill uppmärksamma genom att ge förebyggande tips och tydliggöra vikten av ett bra och ett individanpassat brandskydd.

Brandskyddet i bostäder bygger på att man kan höra brandvarnare och utrymma själv. Många äldre (eller funktionshindrade) gör tyvärr inte det och kan då behöva komplettera sitt brandskydd. Läs bra förebyggande tips nedan!

Förebygg att brand uppstår!

Håll rent runt och på spisen för att undvika brand. Du kan via bostadsanpassningen få en spisvakt installerad som stänger av spisen om du råkar glömma den påslagen. Rök aldrig i säng eller soffa där du riskerar att somna med en glödande cigarett, risken är att du tappar aska som kan antända dina kläder.

Kan du höra din brandvarnare?

En fungerande brandvarnare som passar dina förmågor låter dig sova gott och vakna fort, så testa din brandvarnare regelbundet. Du kan få hjälp att testa den av Arosfixarna Länk till annan webbplats. (vasteras.se) om du inte har förmågan själv. Tjänsten är gratis!
Har du nedsatt hörsel? Då kan din brandvarnare kopplas ihop med ett ljus- eller vibrationssystem som väcker dig. Prata med Hörselenheten på Region Västmanland.

Kan du släcka?

Många bränder är små i början och kan släckas med en brandsläckare. Ha tillgång till en 6 kg eller två 2kgs pulversläckare som du placerar vid ytterdörren. En brandfilt är bra att använda om det brinner på spisen eller i soffan.

Underlätta för dig att utrymma!

Se till att du kan öppna ytterdörren utan nyckel från insidan. Sov på markplan för att inte behöva gå i trappan i en stressad situation. Sätt upp en lapp med nödnummer 112 och din adress vid telefon och ytterdörr för att underlätta larmning vid en brand. RING ALLTID 112 VID BRAND!

Läs fler förebyggande tips på vår hemsida: