Grundutbildning i djupdyk

Under förra veckan övade vi 40 meters djupdyk med förlängd linkötare sittande på botten. Vi gjorde ytterligare ett dyk med parkamrat, där genomför vi delövningar kopplade till riskmoment som kan uppstå under vatten för dykarna

Varje Räddningsdykare och dykarledare har genomgått grundutbildning genom Storstockholms Brandförsvar och Kungsholms baserade dykarskolan. Under grundutbildningen övas diverse moment för att kunna nå fram till ett Räddningsdykarcertifikat 40 meter. I och med att vi behöver hålla certifikatet aktuellt över tid så krävs ett antal övningar och moment på årsbasis.

40 meters djupdyk i vårt område är svårt att genomföra på egenhand då vi saknar lämplig plats och den extra utrustning som krävs. Vi bad denna gång om hjälp av Storstockholm vilket de kunde bidra med i form av Jonas Falk och diverse utrustning som krävs och övningsförberedelser.

Det var en givande och uppskattad dykvecka där varje skiftlag deltog vid en dag var.

Stort tack till alla inblandade!