Fyrverkerier under påskhelgen, valborg och nyår

Fyrverkerier kan vara riskfyllt och störande för både människor och djur. Det krävs tillstånd från polismyndigheten för att skjuta fyrverkerier inom detaljplanelagt område i alla våra medlemskommuner. Inga undantag görs under påskhelgen. Detta krav återfinns i respektive kommuns lokala ordningsföreskrifter (se nedan).

Fyrverkerier under påskhelgen, valborg och nyår

Beroende på kommun finns undantag för nyår och i valborg. Se nedan:

I Västerås finns ett undantag för tiden mellan klockan 20 och 01 på nyårsafton. Länk: https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/ordningsregler.html Länk till annan webbplats.

I Surahammar finns ett undantag för tiden mellan 15 0ch 03 på nyårsafton. Länk: https://www.surahammar.se/boende-trafik--miljo/ordningsforeskrifter.html# Länk till annan webbplats.

I Hallstahammar finns undantag för nyårsafton mellan klockan 21 och 01. Länk: https://www.hallstahammar.se/download/18.72018eee166eda46d0c91491/1609316353502/Lokala%20ordningsf%C3%B6reskrifter%20i%20Hallstahammars%20kommun.pdf Länk till annan webbplats.

I Köping finns undantag samma tid på nyårsafton och valborgsmässoafton. Länk: https://koping.se/download/18.607b96c41715dd10c6231689/1587479883230/Lokala%20ordningsf%C3%B6reskrifter%20Beslutade%202019-12-16.pdf Länk till annan webbplats.

I Arboga finns ett undantag mellan klockan 18 och 01 nyårsafton och valborgsmässoafton. Länk: https://www.arboga.se/omsorg--hjalp/trygg-och-saker/lokala-ordningsforeskrifter.html Länk till annan webbplats.

I Kungsör finns inga undantag. Länk: https://kungsor.se/download/18.6b470dea1732c2ae3ea6cb0c/1601290228695/01%20Allm%C3%A4nna%20lokala%20ordningsf%C3%B6reskrifter.pdf Länk till annan webbplats.