Förnyade vädervarningar

Det har beslutats om nytt datum för övergången till ett förnyat vädervarningssystem - 27 april.


Gul, orange och röd blir de tre nivåerna i SMHI:s nya vädervarningssystem!

Alla varningsnivåer i det nya systemet innebär att besvärligt väder kan leda till konsekvenser, meddelar SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut). Därför är det viktigt att följa varningsläget och förbereda sig. Vad betyder de nya vädervarningarna? Du kan läsa mer om vad dessa innebär på SMHI:s webbplats: https://bit.ly/36BlkFb Länk till annan webbplats.

(Ovanstående bild är lånad från SMHI.)