Eldstäder – vanligaste brandorsaken i hus

Av de 3000 husbränder som inträffar varje år kan ungefär 1300 bränder härledas till eldstaden, vilket utgör 43 procent. För att undvika bränder av den här typen är det viktigt att välja utrustning utifrån det uppvärmningsbehov som finns, att installationen utförs rätt och att det eldas rätt.

Eldstad

Viktiga råd

Köp rätt! Genom att köpa en eldstad som passar just dina behov ökar förutsättningarna för att den också kommer att användas på ett sådant sätt att risken för brand minimeras. Köper du däremot en anläggning som inte riktigt motsvarar dina behov finns risk att du kanske kommer att elda för hårt i den med en ökad risk för brand som följd. Vill du värma upp hela huset så ska du till exempel inte
köpa en braskamin utan en värmepanna.

Installera rätt! Det krävs en fackman för att installera en eldstad. En felaktig installation kan leda till att värmen från eldstaden sprids till delar av huset som inte tål en uppvärmning och som då börjar brinna. Eldstaden bör installationsbesiktigas när jobbet är klart.

Elda rätt! Många eldstadsrelaterade bränder beror på felaktig eldning. Elda alltid med bränsle som anläggningen är gjord för. Elda inte för mycket; eldar du för hårt kan anläggningen inte hantera all värme vilket i sin tur kan leda till brand. Kontakta en professionell sotare för råd om eldning. En annan vanlig brandorsak är slarvig askhantering. Sot och aska ska förvaras i en plåtburk med tätt lock. Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn, därför måste askhinken stå på ett obrännbart material utomhus. Du som eldar med ved, du vet väl att den ska vara riktigt torr?

Få mer information om eldstäder

Brandskyddsföreningen har tagit fram en portal (www.eldaratt.se Länk till annan webbplats.) där ni som villaägare kan gå in och få information om eldstäder när det gäller att köpa, installera och elda rätt.