Eldstäder vanligaste brandorsaken

Under hösten och nu med anledning av höga elpriser tänder många svenskar en brasa för att hålla kylan borta. Av de 3000 husbränder som inträffar varje år kan ungefär 1300 bränder härledas till eldstaden, vilket utgör 43 procent. För att undvika bränder av den här typen är det viktigt att välja utrustning utifrån det uppvärmningsbehov som finns, att installationen utförs rätt och att det eldas rätt. Läs mer nedan!


Viktiga råd:


Köp rätt!

Genom att köpa en eldstad som passar dina behov ökar förutsättningarna för att den också kommer att användas på ett sådant sätt att risken för brand minimeras. Köper du däremot en anläggning som inte riktigt motsvarar dina behov finns risk att du kanske kommer att elda för hårt i den med en ökad risk för brand som följd. Vill du värma upp hela huset så ska du till exempel inte köpa en braskamin utan en värmepanna.

Installera rätt!

Det krävs en fackman för att installera en eldstad. En felaktig installation kan leda till att värmen från eldstaden sprids till delar av huset som inte tål en uppvärmning och som då börjar brinna. Installation av en eldstad kräver bygglov och eldstaden skall kontrollbesiktigas innan den börjar användas.

Elda rätt!

Många eldstadsrelaterade bränder beror på felaktig eldning. Läs eldningsinstruktionen för att göra en korrekt upptändning och elda alltid med bränsle som anläggningen är gjord för. En annan vanlig brandorsak är slarvig askhantering. Sot och aska ska förvaras i en plåtburk med tätt lock. Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn, därför måste askhinken stå på ett obrännbart material utomhus. Du som eldar med ved, du vet väl att den ska vara riktigt torr?

Kontakta en professionell sotare för råd om eldning.

Visste du att…

  • En kamin med maxeffekt 5 kW får eldas med maximalt ca 1,6 Kg ved/timme.
  • För att göra en korrekt upptändning behöver du veta att varje Kg ved kan avge ca 2,5 – 3,0 kW vid ca 75 % verkningsgrad.

Mer information om eldstäder

Brandskyddsföreningen har tagit fram en hemsida där du som villaägare kan få mer information: www.eldaratt.se Länk till annan webbplats.

Eldstad