BRANDMAN PÅ JOBBET-DAGEN 2022

I dag tisdagen den 6 september är det brandman på jobbet-dagen! Kampanjen syftar till att synliggöra både deltidsanställda brandmän och deras huvudarbetsgivare. Möt en utav våra deltidare, Lotta Nyman från deltidsbrandstation i Kolbäck. Lotta axlar även rollen som arbetslagsledare på Strömsholms skola/fritidsverksamhet i Hallstahammars kommun.

Som deltidsbrandman på skolan kombinerar Lotta hennes kunskap om säkerhet med lekar och aktiviteter på skolan:

– Att få ha ansvar för barnens utomhus- och inomhusaktiviteter gör att olika kunskaper och säkerheter kan gå hand i hand. Vi har tema säkerhet i vår planering kontinuerligt där sjukvård, brand och trafik ingår. Räddningstjänsten Mälardalen ställer upp och lånar ut material, brandkärran, med mera. Detta samarbete är en stor fördel för både Hallstahammars kommun, Strömsholms Fritids/skola samt för räddningstjänsten, säger Lotta.