Brandingenjören Elin svarar på frågor om brandskydd

I klippet kan du lyssna på vår brandingenjör Elin som svarar på frågor om brandskydd i radhus.

Tryck på uppspelningsknappen nedan för att få svar på följande frågor:

  1. Varför sprider sig branden snabbt i radhuslängor? (00:02)
  2. Hur vet jag om det finns brandcellsgränser på vinden? (00:42)
  3. Hur kan jag minska brandrisken? (00:24)