Brandfarliga och explosiva varor i hemmet

Utifrån det förändrade omvärldsläget har många i Sverige börjat öka sin hemberedskap. Detta kan leda till ökad förvaring av brandfarliga varor i hemmet, exempelvis extra drivmedel till bilen, samt bränsle till matlagningsutrustning som till exempel gasol eller bränsle till spritkök. Eftersom förvaring av brandfarliga varor i hemmet innebär vissa risker, vill vi passa på att ge några tips för en säkrare förvaring i hemmet.

Förvaring av brandfarliga och explosiva varor

  • Förvara alltid brandfarliga vätskor och gaser i sin originalförpackning. Drivmedel ska förvaras i godkända drivmedelsdunkar.
  • I flerfamiljshus är det förbjudet att förvara gasol eller brandfarliga vätskor i förråd, på vind eller i källaren.
  • I flerbilsgarage får fordon samt reservdunk förvaras. Ingen förvaring av gasbehållare.
  • Som privatperson får du enbart förvara brandfarliga varor för eget bruk i hemmet (normalt max 100 liter brandfarlig vätska, 60 liter gasol och 10 liter annan gas). Större mängder kräver tillstånd från räddningstjänsten.
  • Se alltid till att ha en 6-kilos pulversläckare, en fungerande brandvarnare och en brandfilt hemma. Då är du redo om en brand skulle uppstå.

Mer information om brandfarliga och explosiva varor i hemmet finns på vår webbplats: Brandfarliga och explosiva varor i hemmet (rtmd.se)

Reservdunkar som är markerade som brännbart innehåll.