Bemötandespelet

Vår HR specialist Arbetsmiljö Christhine Karlsson har utbildat medarbetare inom Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) i inkluderingsfrågor. Detta genom Bemötandespelet som handlar om förhållningssätt och bemötande.

– Hur vi är mot varandra på arbetsplatsen har stor betydelse för hur vi trivs, utvecklas och samarbetar med varandra. Spelet går ut på att ställa frågor och lära av varandra, medarbetarna har upplevt det som positivt att tillsammans prata om dessa frågor på ett enkelt och roligt sätt, säger Christhine.

Exempel på några frågor är:
- Vilka krav kan man ställa på en rak kommunikation mellan kollegor för att den ska innehålla respekt?
- Hur påverkar stress på jobbet, vilket bemötande ger du till kunder/kollegor?
- Vad tycker du är bäst med den här gruppen och vad saknar du i gruppen?

Nu är det ledningsgruppen kvar som ska spela bemötandespelet i november. Därefter är det möjligt att låna det om en chef eller arbetsgrupp vill spela på en arbetsplatsträff eller annan sammankomst för att kanske gå djupare i vissa frågor.

Bemötandespelet kommer att spelas nästa år också på alla våra avdelningar.