Bada säkert i sommar!

Att bada är härligt men det är viktigt att du tänker på säkerheten. Nedan är några värdefulla tips från oss:

 • Håll dig nära land och nära hjälp och överskatta inte din simförmåga.
 • Använd flytväst om du inte kan simma.
 • Simma och bada aldrig om du har druckit alkohol.
 • Simma längs med stranden och inte för långt ut på öppet vatten.
 • Bada alltid tillsammans med någon för din egen säkerhet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar, där är det lätt att fastna i eller riva sig.
 • När ett barn är i eller i närheten av vatten bör du koncentrera dig på att hålla uppsikt, även om de har flythjälpmedel. Att drunkna innebär inte stora plask, viftande armar eller ett skrik på hjälp. Barn drunknar tyst och fort.
 • Lägg undan mobiltelefonen och ha fokus på varandra istället.
 • Kolla var närmaste livräddningsutrustning finns och lek inte med livräddningsutrustningen, den behövs för att rädda liv.
 • Hoppa och dyk inte i okända vatten.
 • Knuffa aldrig i eller tryck ner någon i vattnet.
 • Spring inte på bassängkanter eller bryggor.
 • Undvik att ha uppblåsbara leksaker ute på öppet vatten.
 • Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka.

Om olyckan skulle vara framme

 • Ropa på hjälp. Ring 112 eller säg åt någon annan att göra det.
 • Om du livräddar en person i nöd, ha alltid något mellan dig och den nödställde för din egen säkerhet.
 • Påbörja hjärt-lungräddning (HLR) om personen verkar livlös och fortsätt tills ambulanspersonal tar över.
 • Se till att utryckande fordon och personal kan komma fram till olycksplatsen.
 • Håll dig undan olycksplatsen så att personal kan arbeta ostört.
 • Om det är trångt på badplatsen - hjälp oss att uppmana människor som kan vara i vägen att lämna utrymme för räddningspersonalen.
 • Filma eller fotografera aldrig en olycksplats - respektera den drabbades integritet.

För dig som tar bilen till badplatsen i sommar

Om en olycka sker vid badplatsen är det avgörande att våra (stora) brandbilar får fri väg. Parkera bilen på plats avsedd för parkering och hjälp oss att rädda liv. Du kan göra skillnad! Fler tips:

 • Parkera inte på ställen som kan hindra framkomligheten.
 • Ställ bilen nära körbanans kant, så att det blir gott om plats för ambulans och räddningstjänst att komma fram.
 • Parkera helst på samma sida som tidigare parkerade bilar.
 • Parkera innanför linjerna på parkeringsplatsen.
 • Undvik att parkera nära utfarter och infarter.

Räddningstjänsten Mälardalen önskar alla en skön och säker badsommar!