I gästhamnar

När man är ute med båten så behöver man förr eller senare stanna i någon hamn för att tanka. En vanlig orsak till båtbränder är att bränsle förångas och antänds av en låga eller gnista. Det gör att du vid exempelvis tankning måste vara extra uppmärksam på vad som händer. Läs mer nedan!

Tips och råd:

  • Kontrollera slangar, rörledningar, bränslekoppling och gasolutrustning regelbundet.
  • Stäng av motorn vid tankning och ventilera motorrummet ordentligt innan du startar igen. Kontrollera att fläkten i motorrummet fungerar som den ska.
  • Se till att ingen befinner sig i ruffen vid tankning.
  • Rök inte när du tankar.
  • Ställ lösa tankar på bryggan vid tankning för att undvika att ångorna från bensinen kommer i båten.
  • Torka upp bränsle- och oljespill under motorn. Diesel- och motorolja kan antändas tillsammans med andra material som fungerar som veke.
  • Stäng av huvudströmmen när båten inte används.
  • Bränsletanken ska tåla skakningar, oxidering och stötar utan risk för läckage. Se därför till att bränsleslangar och rör har en viss rörelsemån eftersom båten lever sitt eget liv vid sjögång.

Om branden bryter ut på din båt så gör vad du kan för att branden inte ska sprida sig i hamnen.