I båten

Trots att båten befinner sig i vatten så kan även den börja brinna. Därför är det viktigt att både du och dina medpassagerare vet vad ni ska göra om det börjar brinna ombord. Viktigt att placera mobilen i ett vattentätt fodral för att kunna larma 112 vid behov.

Bra brandskydd

En brandvarnare är precis lika funktionsduglig på land som den är på vatten. Se därför till att du har en fungerande brandvarnare innan du ger dig ut på sjön och komplettera gärna med en brandfilt och en pulversläckare. Pulvret kan dock klumpa sig på grund av båtens vibrationer så ha därför som vana att ta loss den och vända på den några gånger då och då.

Brandrisk

Precis som i hemmet är matlagningsplatsen en brandrisk. Vid användning av sprit eller fotogenkök är oftast risken som störst vid påfyllning av bränsle eftersom lågan är svårupptäckt. För gasolspisar och gasolvärmare är det läckage som är den största faran. Båtens rörelser kan få skarvar och anslutningar att läcka. Se därför till att aldrig förvara dessa saker i motorrum eller andra brandriskområden. En gasvarnare är ett smart sätt att upptäckta läckage på. Använd aldrig kolgrill i en båt.

Om olyckan är framme och en brand uppstår, om möjligt, försök att släcka branden innan du lämnar båten. Tänk på att gasbehållare såsom gasolflaskor, sprayflaskor och tryckkärl kan explodera i värsta fall. Använd brandsläckaren för att släcka branden och därefter ser du till att 112 är larmat. Alla som sedan överger båten bör ha flytväst. Om du hinner innan du lämnar båten så:

  • Stanna motorn och styr fören mot vinden.
  • Stäng bränslekranen och vrid av gasolen på huvudkranen.
  • Stäng av huvudströmmen.

Första hjälpen-kit

För övrigt rekommenderar vi en första hjälpen-kit som flyter och som är vattentät.