Fritidshus

Det är minst lika viktigt med brandskyddet i fritidshuset som det är hemma i din vanliga bostad. Läs våra tips nedan!

Våra tips!

Se till att se över elen, skaffa brandsläckare, brandfilt och brandvarnare samt testa varnaren. Var försiktig med levande ljus och kom ihåg att släcka när du lämnar rummet. Om du eldar inomhus i en kamin, eldstad eller kakelugn så ska skorstenen vara sotad och kontrollerad. Kolla även upp hur du ska elda i just din eldstad för att minska mängden sot och därmed minska risken för en skorstensbrand. Fritidshus ligger ofta utanför tätbebyggda orter och då tar det längre tid för räddningstjänsten att komma.