Camping

För att uppleva den svenska sommaren är husvagn, husbil och tält några fantastiska alternativ men trots att du är på semester så tar inte elden semester. Därför är det viktig att tänka på brandskyddet även när ditt hem är portabelt.

Avstånd mellan två campingenheter

Det rekommenderade avståndet mellan två campingenheter är fyra meter och mellan två tält är det tre meter. Står de för nära varandra så är risken överhängande att branden sprider sig på campingen. Tänk på att du inte bara har ansvar över din egen säkerhet utan också andras.

Släckutrustning

En brandvarnare är mycket nödvändig i en husvagn eller husbil. Likaså är en pulversläckare och brandfilt väldigt bra att ha med sig.

Elektriskt utrustning

Se över din elektriska utrustning och kontrollera att den är i säkert skick. Ta med en egen jordfelsbrytare om anslutningsuttagen på campingplatsen är äldre än 1992. Anslutningsledningarna mellan husvagn och elstolpe bör inte överstiga tjugofem meter. Om du istället använder levande ljus så var försiktig. Det finns mycket brännbart i en husvagn.

Hantering av gasol

Det finns många risker med gasol så se till att du och de som använder den har god kunskap om hanteringen. Gasol är inte giftigt utan bara mycket brandfarligt. Se till att gasolen inte läcker och provtryck gärna utrustningen en gång per år. Den kan även trycka undan syret i luften vilket kan leda till kvävning. Därför bör husvagnen ha god ventilation där gasolen försvaras. Gasflaskor får aldrig ligga ner för då fungerar inte deras säkerhetsventil. Det den gör är att den släpper ut gasen så att inte flaskan exploderar.

Tips om du ska grilla!

Grilla aldrig i tält, förtält eller hustält. Glödande kol ger ifrån sig giftig men luktlös kolmonoxid och det har hänt att människor i tält har kvävts i sömnen. Brandförloppet går väldigt fort när tältduken tagit eld. Så om du sover i tält, ha alltid med dig en kniv in i tältet om något skulle hända och för dig som grillar, förvara tändvätska minst tre meter från grillen samt placera använt kol på avsedd plats då kol kan behålla värme och glöd i upp till tre dygn.