PM och anvisningar

I vänstermenyn på den här sidan finns information samt anvisningar och PM för solceller och tillfällig övernattning.

Övriga PM


PM: Byggnadstekniskt brandskydd

PM: Räddningstjänstens förmåga vid utrymning och krav på räddningsvägar, uppställningsplatser(PDF) Pdf, 298 kB.

PM: Brandfarlig vara

PM: Tillfällig gasolhantering vid publik verksamhet (festivaler, marknadsplatser, sportarrangemang, korvförsäljning med mera) (PDF) Pdf, 169 kB.

PM: Åtkomlighet för Räddningstjänsten

PM: Åtkomlighet för Räddningstjänsten Pdf, 214 kB.