Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) är tillståndsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor i vårt område. RTMD omfattar medlemskommunerna Kungsör, Köping, Arboga, Västerås, Hallstahammar och Surahammar.

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara ska prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. RTMD utför tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i våra medlemskommuner. Vid hantering av brandfarliga eller explosiva varor, oavsett mängd, krävs en säker hantering. För att reglera hur en säker hantering ska hållas finns ett omfattande regelverk. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen, ska den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor, ha tillstånd för det.

Tillståndsansökan för brandfarlig eller explosiv vara hittar du på vår webbplats under Blanketter.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)

MSB är den myndighet som har föreskriftsrätt kopplat till lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. På deras webbplats finns mer information som rör lagstiftningen och övriga delar inom ämnesområdet, direktlänk: Brandfarligt och explosivt (msb.se). Länk till annan webbplats.

Reservdunkar som är markerade som brännbart innehåll.