Automatisk brandlarm, taxor 2022

Nedan finns information till automatlarmskunder inom Räddningstjänsten Mälardalens geografiska område om den digitala nyckelhanteringen Smart passage. Vi går över helt till digitala nycklar och smart passage vid årsskiftet 2022/23. Längre ner på sidan hittar du information om taxor för 2022.

SOS Alarm har tillsammans med räddningstjänster över hela landet tagit fram en digital inpasseringstjänst kallad Smart passage. Smart passage syftar till smidigare nyckelhantering och förenklad inpassering vid automatlarm. RTMD har valt att ansluta sig i syfte att öka säkerheten för kunden.

Smart Passage ersätter manuell hantering av fysiska nycklar med ett smart system för fjärrstyrd digital och behovsstyrd inpassering. Vid ett automatlarm i ett objekt med Smart passage delar SOS Alarm ut behörighet till den utryckande räddningstjänsten. Detta innebär att räddningstjänsten kan komma in utan att behöva fysiska fastighetsnycklar. Behörigheten är temporär och avslutas när ärendet är avslutat.

Anslutning

Alla automatlarmskunder har möjlighet att kunna ansluta sig till smartpassage. Vi kommer att påbörja arbetet i Västerås, därefter kommer övriga medlemskommuner erbjudas att anslutas. För mer detaljerad information om vad detta innebär för er som automatlarmskund se följande länk: Smart passage - SOS ALARM (sosalarm.se) Länk till annan webbplats.

Vi svarar på dina frågor!

Kontakta Räddningstjänsten Mälardalen vid frågor om obefogade larm:

E-post : info@rtmd.se
Telefon: 010-179 82 00

Kontakta SOS Alarm vid frågor om tillräde och anslutning:

Telefon: 0771-50 58 00
Länk till kontakt och support: Kontakt och support - SOS ALARM Länk till annan webbplats.

Taxor 2022

 Nedan finner du taxorna för automatlarm för Räddningstjänsten Mälardalen 2022.

  • Nyanslutningsavgift*: 6044 kr
  • Extra besöksavgift då kund ej fullgjort sina åtaganden: 1565 kr/besök
  • Årsavgift: 5667 kr/år
  • Åtgärdsavgift/Teknisk service vid "onödig larmsignal": 7492 kr/larm

    *en rörlig timtaxa kan tillkomma vid tidskrävande ärenden.

Vid övriga frågor är ni välkomna att kontakta:

Räddningstjänsten Mälardalen: info@rtmd.se eller 010-179 82 00

SOS Alarm Sverige AB, kundcenter: kundcenter@sosalarm.se eller 0771-505 100