Taxor 2021

Nedan finner du taxorna för automatlarm för Räddningstjänsten Mälardalen 2021.

  • Nyanslutningsavgift*: 5931 kr
  • Extra besöksavgift då kund ej fullgjort sina åtaganden: 1536 kr/besök
  • Årsavgift: 5560 kr/år
  • Åtgärdsavgift/Teknisk service vid "onödig larmsignal": 8032 kr/larm

    *
    en rörlig timtaxa kan tillkomma vid tidskrävande ärenden.