Automatisk brandlarm - nu digitaliseras nyckelhanteringen med Smart passage

Nedan finns information till automatlarmskunder inom Räddningstjänsten Mälardalens geografiska område om Smart passage.

SOS Alarm har tillsammans med räddningstjänster över hela landet tagit fram en digital inpasseringstjänst kallad Smart passage. Smart passage syftar till smidigare nyckelhantering och förenklad inpassering vid automatlarm. RTMD har valt att ansluta sig i syfte att öka säkerheten för kunden.

Smart Passage ersätter manuell hantering av fysiska nycklar med ett smart system för fjärrstyrd digital och behovsstyrd inpassering. Vid ett automatlarm i ett objekt med Smart passage delar SOS Alarm ut behörighet till den utryckande räddningstjänsten. Detta innebär att räddningstjänsten kan komma in utan att behöva fysiska fastighetsnycklar. Behörigheten är temporär och avslutas när ärendet är avslutat.

Anslutning

Alla automatlarmskunder har möjlighet att kunna ansluta sig till smartpassage. Vi kommer att påbörja arbetet i Västerås, därefter kommer övriga medlemskommuner erbjudas att anslutas. För mer detaljerad information om vad detta innebär för er som automatlarmskund se följande länk: Smart passage - SOS ALARM (sosalarm.se) Länk till annan webbplats.

Vid frågor om automatlarm

Tillträde och anslutning
SOS Alarm
Telefon: 0771-50 58 00
Kontakt och support - SOS ALARM Länk till annan webbplats.

Frågor om obefogade larm

Räddningstjänsten Mälardalen: info@rtmd.se eller 021-39 82 00

Taxor 2021

Avgifterna styrs av Räddningstjänsten Mälardalens merkostnader för administration, beredskapshållning, kontroll och återställning av larm. Nedan finner du taxorna för automatlarm för Räddningstjänsten Mälardalen 2021.

  • Nyanslutningsavgift*: 5931 kr
  • Extra besöksavgift då kund ej fullgjort sina åtaganden: 1536 kr/besök
  • Årsavgift: 5560 kr/år
  • Åtgärdsavgift/Teknisk service vid "onödig larmsignal": 8032 kr/larm

    *
    en rörlig timtaxa kan tillkomma vid tidskrävande ärenden.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta:

Räddningstjänsten Mälardalen: info@rtmd.se eller 021-39 82 00

SOS Alarm Sverige AB, kundcenter: kundcenter@sosalarm.se eller 0771-505 100