Tillfälliga anläggningsboenden

Följande fil innehåller information om bland annat bostadsanläggningar vid asylutredning och om brandskydd i tillfälliga anläggningsboenden: Tillfälliga anläggningsboenden_pdf (rtmd.se) Pdf, 273 kB.

Brandsäkerhet på flyktingboenden - Brandskyddsföreningen

Brandskyddföreningen skriver på deras webbplats om nedanstående punkter:

  • Vägledning och webbutbildning för brandsäkerhet på flyktingboenden.
  • Risker med lokaler som inte är avsedda för boende.
  • Brandskyddsföreningens råd om brandsäkerhet på flyktingboenden.
  • Råd till dig som driver eller planerar att upprätta ett brandsäkert flyktingboende.

Länk till webbplats: Viktigt med brandsäkerhet på våra flyktingboenden / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se) Länk till annan webbplats.

Utbildningsmaterial

Länk till utbildningsmaterial på lätt svenska om brandsäkerhet i hemmet: SFI-utbildning / Brandskyddsföreningen (brandskyddsforeningen.se) Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten Mälardalens logotyp.