Brandskyddskrav vid servering av alkohol

Alkohollagen (2010:1622) ställer krav på att lokaler som används för servering till allmänheten ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. Mer information finns i pdf-filen nedan!