Anvisningar (PM)

I vänstermenyn på den här sidan hittar du information och anvisningar (PM) om solceller, tillfälliga anläggningsboende och tillfällig övernattning.

Övriga anvisningar

Övriga anvisningar och PM om gasolhantering, åtkomlighet för Räddningstjänsten och om uppställningsplatser för båtar finns nedan.