Tar du bilen till badplatsen - tänk på hur du parkerar

På sommaren är det extra viktigt att du tänker på hur du parkerar om du tar bilen till badplatsen. Om olyckan är framme och räddningspersonal snabbt behöver komma fram till platsen för att påbörja räddningsinsats eller livräddning är framkomligheten för personal och fordon jätteviktig.

Slarvigt parkerade bilar kan göra att vi misslyckas med att rädda liv

  • Parkera inte på ställen som kan hindra framkomligheten.
  • Ställ dig aldrig framför bommar eller vägar som leder ner mot en badplats.
  • Ställ bilen nära körbanans kant, så att det blir gott om plats för ambulans och räddningstjänst att komma fram.
  • Parkera helst på samma sida som tidigare parkerade bilar.
  • Parkera innanför linjerna på parkeringsplatsen.
  • Undvik att parkera nära utfarter och infarter.

Senast uppdaterad: